Winga 87

Vi Båtägare (1984, nr 3, sid. 30-31)

Tillverkarens kommentarer

När Winga 87 kom ut på marknaden år 1978 blev hon mycket väl mottagen av press och kunder både här hemma och utomlands. Hon representerade ett nytänkande på motorseglarmarknaden.

Hon var frukten av ett nytt lyckosamt samarbete mellan Winga och konstruktören Rolf Eliasson. Winga hade tidigare haft framgångar med traditionella motorseglare men ville bredda och förbättra sitt register. Valet av konstruktör föll på Rolf, som då vunnit ett par uppmärksammade designtävlingar.

Man enades om ett koncept - som vi fortfarande står för: Wingas båtar skulle vara för familjen, erbjuda maximal komfort och stå för nytänkande - i stort och i detalj. Och ha bra prestanda. Winga ville lyfta sig från det vanliga begreppet för motorseglare: hälften motorbåt/hälften segelbåt och om möjligt göra en båt som var 100% av varje.

Utrymmena i Winga 87 disponerades på ett helt nytt sätt. Varje vrå var tillvaratagen och här fanns allt man annars bara finner på större båtar: kök - med full ståhöjd - i styrhytten, rejält toalettutrymme och sex fullängdskojer i tre separata sovutrymmen. Varav ett är en exklusiv Owners Cabin. Att utrusta båten med akterruff istället för förpik medgav en för båtstorleken ovanligt stor och trivsam salong.

Trots notorseglarprofilen med stor hytt och stora utrymmen seglade båten mycket bra. LYS-talet 1,0 väckte förvåning och beundran på marknaden - det var helt i klass med många av dåtidens renodlade segelbåtar. Förklaringen till detta är givetvis konstruktionen med en slank, modern undervattenskropp och fenköl.

Båten kom i ett läge då marknaden var exceptionellt hård och hon utlovade större valfrihet än andra båtar. Man kunde utan kompromisser välja mellan att segla eller gå för motor. Och styra antingen från sittbrunnen eller styrhytten. Också det en nyhet.

87:an var aldrig avsedd att bli en billig allemansbåt. Winga var alldeles för måna om kvalitetsgreppet - och ville inte släppa det.

250 båtar har tillverkats - och sålts - på Winga Marins varv i Oskarshamn. Hon byggdes med sandwichskrov - handupplagd med både matta och rowing för bästa styrka. Inredningen har inga plastmoduler utan är istället fastsatt i vertikalt och horisontellt inplastade fästflänsar. Den Fungerar då som en extra förstyvning av skrovet. Att det var en riktig satsning visar det höga andrahandsvärdet.

En uppföljare till Winga 87 har i dagarna presenterats i sin slutliga form. Hon bygger i stort på 87:ans design men skrovet har förlängts och försetts med ett praktiskt teakdäckat peke. Fockstaget har flyttats fram och storskotskenan sitter nu på styrhyttstaket. Men den stora förändringen är att hon finns i två varianter: med stor akterruff och sittbrunn som förut eller utan akterruff, men med en extra rymlig sittbrunn med stuv under. Den nya båten Winga Queen tillverkas på Nykravarvet i Finland. Liksom hennes lillasyster Winga Princess.

WINGA BOATS AB
Gunnar Wedelin

Besiktningsmannens kommentarer

Att Winga 87 är en motorseglare som även kan segla hyggligt är nog 87-ägarna ense om. På den punkten uppfyller båten säljbroschyrens påståenden. Båtens planlösning vad gäller såväl sittbrunn, doghouse och ruffen tilltalar säkert många och enligt min uppfattning har konstruktören lyckats bra.

För en besiktningsman är det naturligtvis att bedöma om även tillverkaren lyckats lika bra.

Efter att ha besiktigat några 87:or har jag noterat att tillverkningsfel eller slarv kan dra ned betyget i onödan. När t ex relingslisten (L-profil) monteras är det väsentligt att den monteras så att bulthålen håller tätt! En bom med s.k. rullrev är bra såvida kicktaljans bominfästning inte "sticker ut" (Här hade ett "nyckelhåls-beslag" varit lämpligt).

Om ett säljargument är att båten har självslående fock är det bra om den också fungerar... Det gör den inte om skotet är av försträckt typ, dvs ett skot som inte sträcker sig.

Om sittbrunnsdynorna blir blöta så luktar de illa och att dynor bör tåla fukt och vatten om de är avsedda för marint bruk, är i vart fall min uppfattning. Efter ett till två års (säsongers) nyttjande visade sig vindrutetorkararmarna vara rostiga liksom fästbanden för gasoltuberna. Skall man acceptera sådant när det gäller en relativt exklusiv båt i 300 000 kr klassen?

Sammanfattningsvis tycker jag att båten är en bra konstruktion med goda egenskaper. Men onödiga "slarvfel" förekommer i för stor utsträckning.

Står säljaren för felen behöver båtägaren inte oroa sig men om säljaren inte svarar för felen lär en del 87:ägare säkert knorra. Särskilt mot bakgrund av broschyrens utfästelser: Kvalitet i varje detalj! Därför är Winga 87 en säker investering.

Båtens ovanligt riklig standardutrustningen inkluderar tryckvattensystem med varmt och kallt vatten. En uppskattad detalj som efterlyses på många andra båtar. Som standard ingår även tre batterier. Motorn - Volvo Penta MD 17C med segelbåtsdrev - bedömer jag som mycket lämplig båttypen.

HARALD WOXEN